WEBSHOP, kunstwerken van mensen met een beperking

De hand, kunstenaar Jantine

KUNSTSHOP

De kunstwerken kunnen per 6 maanden geleend worden.

Een abonnement kost 3,75 per maand (45 euro per jaar)

In geen geval zal de service provider aansprakelijk zijn voor eventuele schade die direct of indirect, uit het gebruik van de informatie op deze website met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of fouten.⏎ Elke persoon die een beroep doet op de informatie op deze website of het gebruik maakt van de hier opgenomen informatie, doet dit op eigen risico. Hierbij wijst de dienstverlener aansprakelijkheid af en is hij niet aansprakelijk voor enige schade inclusief, zonder beperking, directe, indirecte schade of gevolgschade met inbegrip van verlies van inkomsten, winstderving, verlies van opportuniteit of ander verlies.