Lid worden

Lid worden van de kunstuitleen, hoe gaat dat? stuur een email met uw gegevens.

De kunstwerken kunnen digitaal gereserveerd worden en thuisgebracht op afspraak.

INSCHRIJFFORMULIER KUNSTUITLEEN Art-co

0.Ja, ik wil lid worden van de kunstuitleen van Art-co en ga akkoord met de voorwaarden die gesteld zijn aan het lidmaatschap zoals vermeld in het document “algemene voorwaarden kunstuitleen Art-co”. Ik bevestig dat ik een exemplaar van algemene voorwaarden heb ontvangen.

0. Ik machtig hierbij Art-co om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van €30,- uit hoofde van de kunstuitleen Art-co van mijn bank- of girorekening af te schrijven.Het lidmaatschap is steeds per jaar vooraf verschuldigd.

  1. Naam:
  2. Adres:
  3. Postcode en woonplaats:
  4. Bank-/gironummer:
  5. E-mailadres:
  6. Pasnummer:
  7. Datum:

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………………………………….U

Stuur een email met deze gegevens naar info@art-co.nl en ik neem contact met u op.