COACHEN ofwel ik loop een tijdje met je mee......


Ouders willen het liefst dat hun kind(eren) gelukkig en succesvol is/zijn. Helaas lukt dat niet altijd en lopen ze tegen kleine of grote problemen aan.
Kinderen zijn meestal heel goed in staat zelf oplossingen te bedenken voor hun probleem.


Een kindercoach helpt het kind zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn. Ik coach het kind naar de eigen verantwoordelijkheden en ga samen met kind op zoek naar de belemmeringen die het onderweg tegen kan komen.


Kinderen van 4 tot 12- jarige

Ik ga altijd uit van de mogelijkheden van het kind en niet van de problemen die het kind of de omgeving ervaart. Traject "Kom in je Kracht"is een mogelijkheid.


Voor wie ook....

Kinderen, jongeren met uiteenlopende zorgindicaties, zoals:

  • Autisme Spectrum Stoornis (Autisme, PDD-NOS, Syndroom van Asperger);
  • Milde persoonlijkheidsstoornissen;
  • LVB (Licht Verstandelijke Beperking);
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel);
  • Syndroom van Down.
  • Thuiszitters


JONGEREN

Realiseer je dat ook jij kwaliteiten hebt die je op dit moment nog niet ziet of voelt. Kwaliteiten die jou kunnen ondersteunen om weer blij met jezelf te worden en minder last te hebben van de dingen die om je heen gebeuren. Dus voor een deel zit de oplossing in jou zelf!

Lees meer over ...Coaching voor jongeren

Verlies - en rouwverwerking

Rouwverwerking bij een scheiding of bij een verlies van een dierbare. Voor kinderen een moeilijke periode, kunstzinnig coachen kan een vorm van verwerking bieden.
Gun het kind of een jongeren zijn tijd om te verwerken........